coachen op het werk

In een tijd waarin veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en bovendien vaak ingrijpend zijn, is het nodig dat je als werknemer mee kunt blijven komen. De verantwoordelijkheid ligt niet langer bij de werkgever, maar is verschoven naar de werknemer. Er is krapte op de arbeidsmarkt. Deze tijd kenmerkt zich door de verschuiving van langdurige, vaste arbeidscontracten, naar tijdelijke arbeidscontracten.

Dat vraagt van werknemers een grotere verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Er wordt uit gegaan van eigen kracht en persoonlijk leiderschap.
Je kunt je vaardigheden vergroten door scholing of cursussen te volgen of door een andere studie te doen om van baan te kunnen veranderen. Door middel van coaching kun je aan je persoonlijke ontwikkeling werken, waardoor je aantrekkelijker wordt voor werkgevers en mee kunt komen op de arbeidsmarkt.

Waar liggen je mogelijkheden? Ambieer je een leiding gevende functie of wil je de conflicten die je met je leidinggevende of sommige collega’s steeds hebt,  nader bekijken? Wat zijn je kernkwaliteiten en wat zijn je valkuilen? Waar ligt je uitdaging en waarom kun je van mensen die in je allergie zitten, het meest leren?

Ik hou je graag een spiegel voor en heb diverse methoden die ik kan inzetten om je ontwikkeling te stimuleren? Zoals het werken met kernkwadranten, metaposities, trapje op, trapje af enz. Niet allen jijzelf, maar ook jouw werkgever plukt er de vruchten van.

Neem contact met me op, ik help je graag op weg.

Elke wijze uil begon ooit als een uilskuiken.