Coaching bij relatieproblemen en echtscheiding

Relatieproblemen hebben een grote invloed op je functioneren. Bij een echtscheiding is de impact op je leven nog groter. Voor je gevoel en in werkelijkheid verandert er veel, zo niet alles. Wat jaren lang zo bekend voor je is geweest, voelt niet langer vertrouwd. Je probeert met al je krachten grip op je leven en functioneren te houden, waarbij emoties hoog op kunnen lopen. Je toekomst, waarvan je waarschijnlijk lang meent te hebben geweten hoe die eruit zou zien, ligt in duigen. Je idealen zijn niet waar gebleken en de ruwe werkelijkheid dringt zich steeds meer aan je op.
Als er kinderen bij betrokken zijn, heb je bovendien de taak voor hen te zorgen en dat terwijl je zelf uit balans bent. Hoe voorkom je dat je kinderen klem komen te zitten en last hebben van de strijd die jij en je partner hebben? Hoe kun je samen voor de kinderen blijven zorgen? Wat hebben zij nodig en kunnen jij en je partner dat aan de kinderen (blijven) bieden? Hoe verloopt jullie communicatie? Welke valkuilen doen zich (steeds) voor? Hoe kan je de ander blijven horen terwijl je voelt dat je zelf niet gehoord wordt? Hoe kun je duidelijk maken wat belangrijk voor jou is, zonder dat je de ander niet meer hoort? Waar sta je voor? Kun je denken aan meerdere belangen ook als die van je partner zijn? Hoe kun je voorkomen dat de echtscheiding een vechtscheiding wordt?

Natuurlijk kunnen relatieproblemen breder zijn, bijvoorbeeld met je ouders, collega’s, vriendinnen of vrienden.

Coaching kan ook heel nuttig zijn voor professionals die te maken krijgen met conflictsituaties en (v)echtscheidingen. Dat kan naast effect op je professionaliteit, ook effect hebben op jou persoonlijk. Hoe houdt je die zaken uit elkaar? Of beter nog: wat past bij jou in de vraag hoe om te gaan met deze vaak complexe situaties? In mijn praktijk heb ik als coach al vaker met collega’s gesproken over dit thema. Bij coaching ligt de nadruk op jezelf. Door meer zicht te krijgen op je eigen thema’s, verbetert je professionele functioneren, waardoor dit een positief effect heeft voor de cliënten waarvoor je werkt.

Het resultaat van coaching is dat je beter in staat bent om helder te communiceren en duidelijk te maken wat je belangrijk vindt.

Ik coach zowel mannen als vrouwen. Ik ben oprecht, neutraal en positief. Het resultaat telt, jouw doel is uitgangspunt.

Nelson Mandela: "Een goed hoofd en een goed hart zijn altijd een formidabele combinatie."