Julian van de Moosdijk

Over Julian:

Opleiding en ervaring

Ik heb in 2012 de basis opleiding tot coach op practitioner niveau gevolgd bij de Alba-academie (post HBO erkend). Een geaccrediteerde academie met een hoge kwaliteitsstandaard. Een prachtige ervaring. Het heeft de basis gelegd voor mijn ontwikkeling als coach. Ik voelde tijdens de basis opleiding behoefte om me verder te ontwikkelen. Ik ben in 2013 de opleiding Dieper Coachen gaan volgen bij de Alba-academie. Daardoor ben ik veel over mezelf te weten gekomen. Ik heb me ont-wikkeld: Bloot gelegd wat verborgen bleef voor mezelf en anderen. Dat wat ik van mezelf heb leren kennen, kan ik inzetten tijdens coach contacten. Het helpt me om (snel) op een dieper niveau te komen bij cliënten, waardoor de gewenste verandering langdurig effect heeft en duurzaam is.

Ik ben senior practitioner coach/counseler. Deze opleiding is post HBO erkend en voldoet aan de competentie eisen van de NOBCO en EMCC. Kijk hier voor mijn diploma’s.
Ik heb ruime levenservaring met ups and downs en vorm nu alweer ruim 10 jaar een samengesteld gezin. Ik heb mijn hele leven gewerkt in de hulpverlening. Ik ken veel werkgebieden, zoals verpleging, psychiatrie en gehandicaptenzorg. Vanaf 1 november 1999 werk ik in de jeugdbescherming als erkent jeugdzorgwerker. Die levens- en werkervaring en wie ik ben, neem ik mee in de coaching en begeleiding van mensen.

Ik werk vanuit bewustwording, met verstand én gevoel. “Zelfbewust-Zijn met een hart dat nooit verliest.”

Waarom werken met Julian? 

Ik ben daadkrachtig en resultaat gericht. Ik heb op gepaste wijze oog voor het verleden, maar richt me op de toekomst. Ik werk vanuit inclusive coaching (Ien van der Pol, Alba-academie). Dat betekent dat ik een holistische visie heb. “Het geheel is meer dan de som der delen.” Hier gaat het om samenhang. De mens en zijn context, zijn systeem (organisatie, gezin, vriendenkring etc.).

Coaching is geen therapie! Het doel dat je wilt bereiken staat centraal. Ik ben betrouwbaar en vind veiligheid een kernwaarde. Wat me in mensen raakt is als ze zichzelf willen zien in relatie met anderen. Als zij zich gezien en erkend voelen. Als zij in beweging komen in de door hen zelf gewenste richting. Als zij de moed hebben om los te laten wat bekend is en te ontdekken wat hen (nog) onbekend is. Daar gaat zo’n grote kracht vanuit. Dat is waar het voor mij om draait.

 

[social_links facebook=”https://www.facebook.com/pages/Zelfbewust-Zijn/570522663076346?ref=hl” linkedin=”https://www.linkedin.com/profile/view?id=105137183&trk=nav_responsive_tab_profile”]