Diploma’s

Diploma’s

“Als coach heb ik geleerd niets te weten”. Daarin schuilt mijn deskundigheid. Het is verleidelijk te denken dat ik iets begrijp of weet wat goed is voor de ander. Socrates wordt beschouwd als de grondlegger hiervan: “Het enige dat ik weet, is dat ik niets weet.” Het niets weten daagt ons uit zélf te onderzoeken. Als ik als coach denk te weten wat er speelt, zegt dat veel over mij, terwijl het in coaching juist om jou moet gaan. Mijn oplossingen werken voor mij, maar werken ze ook voor jou?

“Ik wil je laten zien waar je moet kijken, maar niet bepalen wàt je moet zien”. Het gaat erom weer in contact te komen met jezelf.

Ik heb de basis- en vervolgopleiding coaching behaald bij een opleidingsinstituut, dat door de NOBCO is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen van de EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Daardoor mag ik me EQA senior practitioner coach/counseler noemen.

zelfbewust-zijn.nl
zelfbewust-zijn.nl