blog

een hart dat nooit verliest

“Eigenliefde”

Op 14 juli 2014 poste ik dit door Charlie Chaplin geschreven stuk op Facebook. Over “eigenliefde”.

Ik post ‘m nogmaals omdat dit stuk juist nu zeer actueel is. Charlie Chaplin schreef dit stuk in 1959. Hij liet er een gedenkwaardig document mee na. Een document dat wijsheid toont in zijn ware aard.
Wijsheid is nodig in een tijd waarin de wereld (wederom) in vuur en vlam staat. De recente aanslagen in Parijs zijn afschuw wekkend. Een stel criminelen vermoord mensen die durven uitkomen voor een leven in vrijheid, uitgedrukt in beelden en pakkende teksten.
Zoals Churchill eens over vrijheid zei: “Al zeg je nog zo’n afschuwelijke dingen, waar ik het volledig mee oneens ben, ik zal me tot mijn dood blijven inzetten om ervoor te zorgen dat je dat kunt blijven zeggen.” Krachtiger kun je volgens mij niet uitdrukken wat vrijheid is en dat gedachten beschermd moeten worden. Het is de basis voor een leven in vrijheid. Het is onze zuurstof, onontbeerlijk om te leven.

Religie wordt misbruikt om macht te krijgen, afgedwongen door dreigementen en aanslagen. Door haat en verderf te zaaien. Door bloed van onschuldigen te vergieten. Dat heeft niets met religie te maken, maar het is het misbruiken van religie voor eigen gewin. Namelijk gericht op het vergroten van macht door het beperken van andermans vrijheid.
Daarbij moeten we ook naar onszelf kijken. Steeds weer opnieuw: Elk land, elke groepering, elke godsdienst, elke familie en vooral elk mens.

De angst onder mensen is voelbaar. Angst is niet slecht. Het is echter dapper die angst te overwinnen. Daar is moed voor nodig. Angst is een signaal dat je serieus moet nemen, omdat je anders roekeloos wordt. Angst kan leiden tot actie. Het kan ons in beweging brengen en het is die beweging waardoor ik deze blog schrijf.

Gisteren kreeg ik hoop bij de protestmars in Parijs. Zoveel mensen trokken samen op om een signaal aan de wereld af te geven. Een signaal om het leven in vrijheid te behouden. Mensen van verschillende afkomst liepen samen op, ongeacht hun afkomst, religie of overtuiging. Dat geeft me hoop. Het laat mij voelen dat het antwoord op dreigingen in de huidige tijd, in eendracht kunnen worden tegemoet getreden.

Ondanks soms grote en duidelijke verschillen. Werkelijke vrijheid openbaart zich, als je het hartgrondig met elkaar oneens kunt zijn. Maar wat heb je daarvoor nodig? Er moet iets (of meerdere “ietsen”) zijn dat ons bindt. De wens naar een leven in vrijheid, maar vooral ook:

“Eigenliefde”: iets dat ik persoonlijk heb ervaren. Als ik milder ben naar mezelf, ben ik ook milder naar anderen. Ook als verschillen groot zijn. Ik weet niets, maar sta open, voor mezelf én voor anderen. In het hier en nu. Wijsheid ontstaat uit de verbinding van verstand en hart. Het is de wijsheid die ik iedereen gun en die zo een onmisbaar element vormt voor een leven in vrijheid. Vrijheid begint bij jezelf.
Het onderstaande stuk van Charlie Chaplin is niet gedateerd, het is actueler dan ooit.
Lees en zegt het voort.

Je suis Charlie.

“Liefde voor jezelf”