blog

een hart dat nooit verliest

Wat kun je leren van een mindere periode?

Johan Cruijff stelt dat na een minder seizoen, zoals nu bij Ajax, meer ruimte ontstaat om zaken te bespreken die nodig zijn om de volgende stap in de ontwikkeling van spelers en club te kunnen zetten.
Hij laat hiermee zien dat je door zo te denken, fouten niet als mislukkingen moet zien, maar als een mogelijkheid om te werken aan verbeteringen in je functioneren of in het functioneren van je team of organisatie.  Een befaamde uitspraak van Cruijff is niet voor niets: “Elk nadeel heb ze voordeel!”

Fouten maken hoort bij het leven. Het accepteren van fouten en die zien als een mogelijkheid om zaken (functioneren) te verbeteren, is beter dan fouten af te straffen of in fatalistisch denken te vervallen. Zoals nu dreigt te gebeuren bij Ajax. In de media wordt gesuggereerd dat er weer twee stromingen zijn. De ene stroming stelt dat je jeugd moet laten doorstromen en dat het aantrekken van meer ervaren spelers de ontwikkeling van talenten tegen houdt, de andere stroming vindt dat je enkele spelers moet contracteren die iets aan het team kunnen toevoegen. Zij kunnen de talenten bij de hand nemen en in hun ontwikkeling stimuleren. Frank de Boer is van dat laatste overtuigd.

Als het eens niet goed gaat neemt de ontevredenheid toe en lopen spanningen op, zowel in- als extern. Mensen gaan morren en de onderlinge verdeeldheid neemt toe. Mensen kunnen negatiever gaan denken over zichzelf, hun omgeving en hun organisatie (club). Sommigen gaan zelfs denken in complotten. Dit denken leidt verder weg van jezelf. Je voelt je slachtoffer van de situatie. Het drama is ontstaan.

Een fout leidt niet tot je doel, daarvan leer je niets. Je leert van het (durven) kijken naar het proces, naar iets waarover je niet tevreden bent. Je leert door positief te denken. Positief geformuleerde doelen en denken in stimulerende overtuigingen kunnen je helpen je doel(en) te bereiken. Verander de koers, niet je doel! Zoals een zeiler die de wind opzoekt om vooruit te komen, kan het nodig zijn om je koers te verleggen om je doel/bestemming te bereiken. Belemmerende overtuigingen leiden niet tot je doel. Stimulerende overtuigingen wel.

Wat kan een coach voor je betekenen? Een coach kan je helpen met kijken, zonder te zeggen wat je moet zien:
Is het beeld dat je van jezelf hebt gecreëerd negatief of positief? Helpt dit beeld van jezelf, of van de wereld, bij het bereiken van je doel? Onder het motto: “Wat je aandacht geeft, groeit!”.

Doe minder van wat niet werkt en meer van wat wel helpt. Het lijkt een open deur, een cliché, maar veel mensen gaan juiste harder werken, op dezelfde manier. Dat leidt tot frustraties en irritaties. Vaak resulteert dat in een bevestiging van een (onbewuste) belemmerende overtuiging: “Zie je wel, ik kan er niets van!” “Ik deug niet!!” “Ik heb weer gefaald”. “Ze hadden altijd al gelijk gehad, ik kan het niet”.

Een coach kan je helpen om te kijken naar het proces, naar waarover je niet tevreden bent en kan je belemmerende gedachten samen met jou onderzoeken en je helpen die om te buigen naar stimulerende overtuigingen. Je komt daarnaast impliciet of expliciet veel te weten over jezelf en over jou mogelijkheden. Je persoonlijk leiderschap neemt hierdoor toe.

Waarom tot morgen wachten als je vandaag al de eerste stap kunt zetten? Stel de vraag die je al zo lang bezig houdt.

 

http://www.ad.nl/ad/nl/1441/Ajax/article/detail/3945849/2015/04/07/Cruijff-Geen-kampioenschap-is-voordelig-voor-Ajax.dhtml